Програма Європейського Союзу для України 

Цей проект фінансується Європейським Союзом


Підтримка Інтеграції України до Трансєвропейської Транспортної Мережі ТЄМ-Т 

є проектом партнерства між Європейським Союзом та Урядом України. Група експертів Проекту ТЄМ-Т тісно співпрацює з Міністерством інфраструктури України. По конкретним темам, таким як безпека дорожнього руху, Проект також співпрацює з Міністерством внутрішніх справ України.

Починаючи з 2008 р. Проект ТЄМ-Т, залучаючи фахівців з країн Європейського Союзу та України, надає технічну допомогу, спрямовану на посилення потенціалу Міністерства у вирішенні широкого кола питань транспортного сектору.  

З метою управління загальною реалізацією Програми в квітні 2011 року утворено Спільну Групу Моніторингу, до складу якої входять представники ЄС та Уряду України.

Співпраця включає координацію та законодавче забезпечення роботи для автомобільного, залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту та розвитку послуг мультимодального транспорту.

У відповідності до проекту Договору про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, фахівці Проекту ТЄМ-Т сприяли Міністерству інфраструктури України у розробці «Транспортної стратегії України на період до 2020», яка була затверджена розпорядженням Уряду України у жовтні 2010 року.

Транспортна стратегія визначила основні питання, цілі, принципи та пріоритети для розвитку транспортної галузі України для забезпечення стабільного та ефективного функціонування транспорту. Стратегія визнає, що добре налагоджена транспортна система є важливою для соціально-економічного розвитку країни та підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

На даний час Міністерством інфраструктури за участі експертів Проекту ТЄМ-Т розробляється Програма з розвитку всіх видів транспорту та дорожньої інфраструктури до 2015 року.

Загальні цілі Стратегії спрямовані на підвищення ефективності управління, покращення якості транспортних послуг та енергозбереження.

У 2010 році між Європейським Союзом та Україною була укладена Угода про фінансування Програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України».

Загальною метою реалізації програми є впровадження стратегічних пріоритетів розвитку транспортної галузі, зміцнення співпраці Україна – ЄС щодо пріоритетів, визначених Порядком денним Договору про Асоціацію Україна – ЄС та іншими двосторонніми угодами.

Конкретні цілі реалізації Програми спрямовані на підтримку впровадження інституційних реформ сектору та покращенню транспортної інфраструктури. Вони сприятимуть подальшому зближенню та приведенню законодавства України у відповідність до законодавства ЄС та міжнародних норм та стандартів.

За даною Програмою передбачається фінансовий внесок ЄС на загальну суму 65 млн. євро до спеціального фонду Державного бюджету. Надання фінансової допомоги заплановано впродовж чотирьох років за виконанням певних умов Урядом України.   

До кінця 2011 року Проект ТЄМ-Т продовжить реалізацію інформаційної кампанії з безпеки дорожнього руху в Одеської області щодо попередження водіїв про важливість використання ременів безпеки та про наслідки перевищення швидкості. Метою кампанії є скорочення, щонайменш на 20%, кількості загиблих та поранених внаслідок ДТП, що були спричинені перевищенням швидкості та підвищення рівня використання ременів безпеки на 20%.

26 січня 2010 року Спільний Комітет на своєму першому засіданні ухвалив список Пріоритетів Порядку Денного Угоди про Асоціацію Україна-ЄС на 2010 рік

Список Пріоритетів Порядку Денного Угоди про Асоціацію Україна-ЄС на 2010 рік


Інші проекти, які фінансуються ЄС

 

 

Twinning logo

Твінінг. Підтримка розробки та впровадження транспортної політики в Україні завершений

Розробка техніко-економічного обґрунтування  портів України завершений

TRACECA Міжнародні логістичні  центри для країн Кавказу та Західних ННГ країн   завершений

TRACECA Міжнародні логістичні  центри для країн Кавказу та Західних ННГ країн

TRACECA Морські магістралі на Чорному та Каспійському морях завершений

TRACECA Безпека наземного транспорту в країнах  завершений

TRACECA Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и соседними странами и странами Центральной Азии - Первый Предварительный Отчет Январь 2010

TRACECA Розвиток загальної системи управління безпекою та співпраці у сфері морської безпеки та попередження забруднення від суден на Чорному та Каспійському морях